Show/Hide Right Push Menu漢堡選單漢堡選單漢堡選單
跳到主要內容區塊

系所公告

首頁 / 系所公告 / 最新消息 / 系所公告
::: :::
日期:2024-02-23

各位同學好,本學期小老師時間及科目如下,歡迎大家一起來討論課業、讀書 ~~

<<也歡迎有意願擔任小老師同學向系辦報名>>

 

112學年度第2學期小老師公告

服務地點:果夫樓研討二教室 

時間

星期一

星期二

星期三

星期四

16:10

|

17:00

微積分

線性代數

高等微積分

統計學

離散數學"

微積分

線性代數

高等微積分

離散數學

微積分

線性代數

高等微積分

離散數學

微積分

線性代數

高等微積分

統計學

代數學

17:10

|

18:00

18:10

|

19:00

 

微積分

線性代數

高等微積分

統計學

數值分析

離散數學

 

19:10

|

20:00

 

 

 

服務地點:至希樓系研 

時間

星期一

星期二

星期三

星期四

16:10

|

17:00

微積分

線性代數

高等微積分

微積分

線性代數

高等微積分

離散數學

代數學

微積分

線性代數

高等微積分

統計學

數值分析

離散數學

代數學

微積分

高等微積分

統計學

數值分析

代數學

17:10

|

18:00

18:10

|

19:00

 

微積分

線性代數

高等微積分

統計學

離散數學

代數學

 

微積分

高等微積分

代數學

19:10

|

20:00

相關檔案
back to top
回首頁 政治大學 網站導覽 English